Deutsch   English   Képek

Győr-Moson-Sopron megyében, a festői szépségű Szigetköz egyik kis településén, Dunaszegen alakult meg a Rezeda népzenei együttes húsz évvel ezelőtt. A népművészet mellett elkötelezett pedagógus-népművelő szervezők legfőbb törekvése az volt, hogy az iskolán kívüli nevelés eszközeit alkalmazva a magyar népi hagyományok értékes elemeit használják fel a tanulók ismeretanyagának gyarapítására.


A 14 általános iskolás korú gyermek kezdetben a legközvetlenebb tájegység, a Szigetköz énekes hagyományaival ismerkedett meg, s közben a citerajáték alapelemeit sajátította el. A csoportos munka népszerűvé vált, egyre több tanuló kapcsolódott be a hagyományápolásba. A kezdeti daltanulás és a citerajáték további tevékenységekkel egészült ki. A tevékenységi körbe fokozatosan került bele a gyermekjátékok, gyermektáncok elsajátítása. A következő időszakban a magyar folklór új elemeként a jeles napi szokásokkal ismerkedtek meg a gyerekek. A hangszerállomány kiszélesedett az évek során, az előadásokat a citera mellett fokozatosan kezdte színesíteni a furulya, doromb, nádsíp, okarina, tökduda, gardon, dob, tekerőlant, koboz. Ezáltal az előadásmód rendkívül színessé és gazdaggá vált.

A Rezeda népzenei együttes már néhány éves működésével magára irányította a közfigyelmet s egyre több nyilvánosságot kapott. Műsorait előbb szűkebb környezetében, majd egyre szélesebb körben mutathatta be. Az országos minősítő rendszerben öt arany minősítést szerzett a csoport, s megyéjében egyedüliként már három alkalommal kapta meg az Arany Páva kitüntető címet, valamint az országban az elsők között nyerte el az Aranypáva Nagydíjat. A Vass Lajos Népzenei Verseny Kápát-medencei döntőjében ugyancsak három alkalommal (2001, 20002, 20006) Vass Lajos Nagydíjas lett. A zenekar kiemelkedő kultúraterjesztő tevékenységét Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése 1997-ben Dr. Kovács Pál Közmuvelődési-díjjal, 2006-ban a Kórusok és Zenekarok Szövetsége zenekari kategóriában KÓTA-díjjal ismerte el.


Az együttes gyakori résztvevője hazai és külföldi fesztiváloknak, kulturális rendezvényeknek, méltóan képviselve a Kisalföld népzenei hagyományait. Magyarország minden zegzugát bejárta s a magyar népi kultúra követeként eljutott Ausztria minden tartományába, több ízben a Szlovák Köztársaságba , Olaszországba és Németországba, egy-egy alkalommal Lengyelországba, Svájcba, Liechtensteinbe, Dániába, a Cseh Köztársaságba , Írországba, valamint a tengeren túlra, Brazíliába. A Magyar Rádió és Magyar Televízió számos felvételt készített a zenekarral.


2000-ben a Magyar Millennium tiszteletére jelent meg az első hanganyaguk a „Szívem szép rózsa” CD és hangkazetta formájában, majd a zenekar fennállásának 20. évében, 2007 elején újabb CD lemezt adtak ki „Hogy a világ vígadojzzon” címmel. Ezen kívül két népzenei válogatás (Tündérvilág, Daloló-muzsikáló Rábaköz) hanganyagának elkészítésénél működött közre a csoport, és több ismeretterjesztő film zenéjét is a Rezeda játszotta fel.


A Rezeda Népzenei Együttes a térség legismertebb ifjúsági együttesei közé tartozik. Évenkénti 35-40 szereplésével fontos szerepet tölt be a magyar népi kultúra éltetésében. Ismeretterjesztő célzatú előadásaikon fontos szerepet szánnak a közös éneklés örömének és a magyar népi hangszerek jellemző sajátosságainak bemutatására. Szakmai eredményei és eddig végzett tevékenysége révén az együttesnek jelentos kisugárzó ereje van.


A zenekarból eddig két kisebb létszámú művészeti csoport nőtt ki. 2000-ben Győrött megalakult a Cserefa együttes, melynek tagjai az autentikus kereteket saját gondolataikkal kibővítve játsszák a moldvai csángók zenéjét. Előadásaiknak az eredetiség tisztelete mellett a moldvai zene sajátos értelmezése ad magával ragadó, egyedi ízt. Különleges hangzású zenét játszik a néhány éve együtt muzsikáló tekerő, klarinét, citera, valamint dob összeállítású „Rezeda tekerőzenekar”, mely főként dél-alföldi, illetve dunántúli népzenét szólaltat meg színes előadásban.


2001-től az együttes fenntartója a Rezeda Népművészeti Egyesület. 2004 őszétől a zenekar tagjai a Harmónia Művészeti Iskolával együttműködve zeneiskolai tanulmányokat folytatnak, s a félévenkénti megmérettetést követően vizsgaeredményeikről államilag elismert bizonyítványt kapnak.


Az együttes tagjai 2007-ben: